Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:49 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.5°
Sáng/Tối
25.2/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.5/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa cường độ nặng 24.4°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Thấp/Cao

24.6°/28.9°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.17 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0