Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:11 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26.6°
Sáng/Tối
24.8/ 32.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.8°
Sáng/Tối
24.6/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 26.1°
Sáng/Tối
24.7/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 24.7°
Sáng/Tối
26.9/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.8°
Sáng/Tối
24.8/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Thấp/Cao

24.2°/33.4°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0