Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:56 | 15/06/2024
Thấp/Cao
29.5/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.7/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.6/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.9/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.1/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.5/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 31.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Thấp/Cao

25.2°/37.2°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

5.38