Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:41 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24.5/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.9/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.3/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.3/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.1/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây rải rác 32.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Thấp/Cao

24.2°/32.5°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

6.84