Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:45 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.6/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.5°
Sáng/Tối
26.4/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.9°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 33.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Thấp/Cao

26°/36.7°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.05 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

10.63