Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:45 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 25.2°
Sáng/Tối
23.8/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 29.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24°
Sáng/Tối
24.1/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 22.9°
Sáng/Tối
23/ 26.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 22.2°
Sáng/Tối
20.7/ 30.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.4/ 23.7°
Sáng/Tối
21.6/ 28.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.8/ 23.2°
Sáng/Tối
21/ 29.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.4/ 24.3°
Sáng/Tối
20.5/ 31.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Thấp/Cao

23.2°/32.9°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

3.59