Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:33 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 28.3°
Sáng/Tối
27.3/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 28.3°
Sáng/Tối
26.1/ 34.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29°
Sáng/Tối
26.1/ 34.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 28.8°
Sáng/Tối
26.1/ 34.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.7°
Sáng/Tối
26.4/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.9°
Sáng/Tối
26.9/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.6°
Sáng/Tối
25.8/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24°
Sáng/Tối
24.4/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.9°
Sáng/Tối
24.2/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Thấp/Cao

26.2°/36.3°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.06 km/giờ

Điểm ngưng

18.4 °C

Chỉ số UV

10.63