Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:57 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.1°
Sáng/Tối
23.4/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
23.8/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây rải rác
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Thấp/Cao

23.1°/31.2°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

6.58