Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:19 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
33/ 25.6°
Sáng/Tối
26.5/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.5°
Sáng/Tối
23.7/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.5°
Sáng/Tối
24.7/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 32.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.4/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Thấp/Cao

24.2°/32.1°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0