Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:30 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mưa vừa

07:00

24.6°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.98 km/giờ

10:00

25.9°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.31 km/giờ

13:00

28.5°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.28 km/giờ

16:00

28.6°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.14 km/giờ

19:00

25.4°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.57 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.3 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 26°
Sáng/Tối
23.6/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Nhiều mây

01:00

24.4°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.02 km/giờ

04:00

24.7°C / 24.4°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.91 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.05 km/giờ

10:00

29.1°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.05 km/giờ

13:00

32.5°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.43 km/giờ

16:00

29.3°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
3.71 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.2 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.58 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.6°
Sáng/Tối
23.5/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.86 km/giờ

04:00

24.7°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.76 km/giờ

07:00

24.3°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.12 km/giờ

10:00

29.5°C / 33.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
69%
2.76 km/giờ

13:00

32.5°C / 37.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
59%
2.01 km/giờ

16:00

29.6°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.43 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.68 km/giờ

22:00

25.5°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.6 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ

01:00

24.8°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.09 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.51 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
91%
2.19 km/giờ

10:00

30.6°C / 34.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
68%
2.18 km/giờ

13:00

32.8°C / 37.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
1.15 km/giờ

16:00

28.7°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.86 km/giờ

19:00

24.3°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.9 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.03 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.06 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.28 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.62 km/giờ

10:00

29.8°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.93 km/giờ

13:00

31°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.45 km/giờ

16:00

28.5°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.07 km/giờ

19:00

25.7°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.12 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.25 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.1°
Sáng/Tối
23.7/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 24.1°C
Mây cụm Mây cụm
88%
0.66 km/giờ

04:00

23.8°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.68 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Thấp/Cao

23.5°/32.7°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.59 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0