Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:57 | 06/12/2023
Thấp/Cao
24.4/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.1/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.5/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.5/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Thấp/Cao

23.4°/31.2°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.05 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

1.53