Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:56 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 28.5°
Sáng/Tối
29.4/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29°
Sáng/Tối
29.5/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.5°
Sáng/Tối
29.3/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.1°
Sáng/Tối
29.6/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.2°
Sáng/Tối
29.5/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.6°
Sáng/Tối
30/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.1°
Sáng/Tối
29.5/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.8°
Sáng/Tối
29.4/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
28.1/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.6/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.4°
Sáng/Tối
27.6/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.8°
Sáng/Tối
27.4/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.6°
Sáng/Tối
27.2/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Thấp/Cao

27.2°/36.5°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.76 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0.28