Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:53 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
31/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Thấp/Cao

24.6°/29.3°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.32 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

3.13