Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:58 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 26.9°
Sáng/Tối
24.6/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.9°
Sáng/Tối
24.7/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 25°
Sáng/Tối
25.7/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.7/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 26.1°
Sáng/Tối
24.7/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24.6°
Sáng/Tối
25.6/ 30.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 22.4°
Sáng/Tối
21.6/ 30.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21.6°
Sáng/Tối
18.7/ 28.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.9/ 23.2°
Sáng/Tối
19/ 31.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 34°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Thấp/Cao

24.1°/33.7°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

3.16