Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:16 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 31°
Sáng/Tối
28.8/ 33.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 28.1°
Sáng/Tối
26.5/ 33.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.3°
Sáng/Tối
26.3/ 33.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.6°
Sáng/Tối
26.3/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.7°
Sáng/Tối
25.9/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.4/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.6°
Sáng/Tối
24.6/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.3°
Sáng/Tối
24.8/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

26.2°/37.9°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.7 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

5.76