Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:57 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 29.5°
Sáng/Tối
28.5/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 28.5°
Sáng/Tối
27.9/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.5/ 29.5°
Sáng/Tối
27.9/ 33.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 29.8°
Sáng/Tối
28.4/ 35°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 29.4°
Sáng/Tối
28.5/ 35.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.8°
Sáng/Tối
28.3/ 35.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 29.6°
Sáng/Tối
29/ 35.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây thưa 29.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Thấp/Cao

27.8°/37.9°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.4 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0.79