Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:17 | 06/12/2023
Thấp/Cao
24/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.4/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.4/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Thấp/Cao

23.4°/31.5°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.2 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

1.53