Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:58 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.1/ 25.4°
Sáng/Tối
23.8/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Nhiều mây

13:00

30.1°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
0.98 km/giờ

16:00

29.5°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
3.11 km/giờ

19:00

27.2°C / 29.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.16 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.21 km/giờ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.1°
Sáng/Tối
23.4/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mây cụm

01:00

24.6°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.55 km/giờ

04:00

24.2°C / 24.7°C
Mây cụm Mây cụm
91%
0.79 km/giờ

07:00

25.4°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
86%
1.81 km/giờ

10:00

30.3°C / 33.7°C
Mây cụm Mây cụm
66%
2.09 km/giờ

13:00

33°C / 37.6°C
Mây cụm Mây cụm
54%
1.25 km/giờ

16:00

28.8°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
4.25 km/giờ

19:00

25.9°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.98 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.95 km/giờ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây

01:00

24.9°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.24 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.28 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.68 km/giờ

10:00

30.4°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.29 km/giờ

13:00

33.2°C / 37.3°C
Mây cụm Mây cụm
53%
1.34 km/giờ

16:00

28.6°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.53 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.31 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
91%
3.67 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Nhiều mây

01:00

25.6°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.99 km/giờ

04:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.74 km/giờ

07:00

25°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.07 km/giờ

10:00

30.6°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.64 km/giờ

13:00

33.1°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
2.32 km/giờ

16:00

29.2°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.67 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.47 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.42 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Thấp/Cao

23.7°/32°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.41