Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:47 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 25.7°
Sáng/Tối
23.9/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26°
Sáng/Tối
23.7/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Thấp/Cao

23.3°/32.1°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

4.34