Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:49 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 27.3°
Sáng/Tối
25.8/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.9°
Sáng/Tối
25.9/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.4°
Sáng/Tối
27/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 31.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Thấp/Cao

25.5°/31.3°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.79 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0