Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:32 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 29.7°
Sáng/Tối
28.9/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 28.1°
Sáng/Tối
25.4/ 32.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.9°
Sáng/Tối
26.8/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 34.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.2°
Sáng/Tối
25.9/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.7°
Sáng/Tối
25.7/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.3°
Sáng/Tối
23.3/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Thấp/Cao

25.3°/37.7°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.4 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0.83