Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:44 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 24.3°
Sáng/Tối
25.6/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.2°
Sáng/Tối
23.8/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.3°
Sáng/Tối
25.8/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 23.5°
Sáng/Tối
23.1/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.7°
Sáng/Tối
23/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.8/ 22.8°
Sáng/Tối
22.7/ 28.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 27.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Thấp/Cao

23.4°/32.7°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0.33