Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:04 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Mưa vừa

04:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
4.07 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
3.25 km/giờ

10:00

25.8°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.88 km/giờ

13:00

28.6°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.35 km/giờ

16:00

28.5°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.02 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.24 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.8°
Sáng/Tối
23.7/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Nhiều mây

01:00

24.5°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.91 km/giờ

04:00

23.2°C / 24.6°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.89 km/giờ

07:00

24.7°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.05 km/giờ

10:00

29.7°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.82 km/giờ

13:00

32.3°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.33 km/giờ

16:00

29.3°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
3.85 km/giờ

19:00

26.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.36 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.97 km/giờ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.4°
Sáng/Tối
23.5/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.88 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.59 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.05 km/giờ

10:00

30.6°C / 33.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
67%
2.79 km/giờ

13:00

33.4°C / 37.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
56%
1.47 km/giờ

16:00

28.3°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.22 km/giờ

19:00

25.7°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.71 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.63 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ

01:00

24.3°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.86 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.01 km/giờ

07:00

25.9°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.31 km/giờ

10:00

30.4°C / 34.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
65%
2.14 km/giờ

13:00

32.4°C / 37.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
56%
0.74 km/giờ

16:00

28.7°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.2 km/giờ

19:00

25.7°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.98 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.4 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.33 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.56 km/giờ

10:00

29.2°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.19 km/giờ

13:00

30.7°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.52 km/giờ

16:00

28.7°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.16 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.21 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
86%
0.99 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 25.5°C
Mây cụm Mây cụm
87%
0.1 km/giờ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa vừa 25.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Thấp/Cao

23.6°/32.8°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.07 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0