Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:02 | 24/05/2024
Thấp/Cao
28.3/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.7/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.3/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.7/ 34.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36.8/ 36.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.9/ 35.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.4/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 35.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Thấp/Cao

27.1°/36.2°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.4 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0.28