Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:58 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
30.4/ 24.8°
Sáng/Tối
25.8/ 27.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.5°
Sáng/Tối
23.5/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24.4/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.3°
Sáng/Tối
25.9/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Thấp/Cao

23.9°/31.2°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

3.6