Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:04 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.9°
Sáng/Tối
25.4/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.8°
Sáng/Tối
26/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 33.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Thấp/Cao

24.6°/33.4°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

6.26 km

Gió

4.6 km/giờ

Điểm ngưng

28.8 °C

Chỉ số UV

1.71