Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:02 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 30°
Sáng/Tối
28.3/ 34.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.9°
Sáng/Tối
26.7/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.6°
Sáng/Tối
25.3/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.6°
Sáng/Tối
25.3/ 32.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.6/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26.5/ 34.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Thấp/Cao

25.3°/37.6°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.65 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

5.36