Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:39 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24.8/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 24.6°
Sáng/Tối
25/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25°
Sáng/Tối
25.7/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.5/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24.3°
Sáng/Tối
25.8/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
26/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Thấp/Cao

24.6°/33.9°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

6.26 km

Gió

4.6 km/giờ

Điểm ngưng

28.6 °C

Chỉ số UV

1.71