Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:31 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 31.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 26.3°
Sáng/Tối
24.3/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 31.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 29.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23.1°
Sáng/Tối
22.9/ 30.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.6/ 22.8°
Sáng/Tối
20.9/ 28.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.9/ 23°
Sáng/Tối
21.9/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 33.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Thấp/Cao

24.7°/33.1°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

7.09