Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:38 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
35.3/ 29.9°
Sáng/Tối
28.5/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.3/ 29.7°
Sáng/Tối
29.8/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.6/ 30.7°
Sáng/Tối
29.8/ 33.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 30.8°
Sáng/Tối
29.6/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 30.2°
Sáng/Tối
30.9/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 29.3°
Sáng/Tối
30.7/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 29.7°
Sáng/Tối
29.2/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 30.6°
Sáng/Tối
29.3/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 30.3°
Sáng/Tối
30.9/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 30.4°
Sáng/Tối
30/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 29.3°
Sáng/Tối
29.1/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.1°
Sáng/Tối
29.9/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.7°
Sáng/Tối
29/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.7°
Sáng/Tối
29.7/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29.5°
Sáng/Tối
28.8/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.4°
Sáng/Tối
28.8/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.2°
Sáng/Tối
28.6/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.1°
Sáng/Tối
28.2/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.7/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.3/ 29.2°
Sáng/Tối
29/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 29.6°
Sáng/Tối
29.6/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.5°
Sáng/Tối
29.5/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.4°
Sáng/Tối
29.2/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.6°
Sáng/Tối
29/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Thấp/Cao

26.6°/39.9°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.04 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0