Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:03 | 25/02/2024
Thấp/Cao
13.3/ 13.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13.3/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13.2/ 13.2°
Tầm nhìn
7.88 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.7/ 15.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.9/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.4/ 20.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.8/ 15.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.6/ 15.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 19.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:04
Thấp/Cao

13°/20.9°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

12.3 °C

Chỉ số UV

7.5