Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:27 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 22°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Thấp/Cao

19°/31°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

4.17