Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 19:23 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:25
Mưa vừa
Huyện Si Ma Cai
Đã cập nhật 28 phút trước
Ít mây 21°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:29
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0