Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:37 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 11°
Sáng/Tối
17/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:27
Mây thưa
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:16
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0