Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:50 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
18/ 10°
Sáng/Tối
6/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
8/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:49
Thấp/Cao

8°/22°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0