Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:24 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
14.5/ 8.2°
Sáng/Tối
9.5/ 13.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 12.7°
Sáng/Tối
8.9/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.6/ 18.3°
Sáng/Tối
11.5/ 22.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.6/ 21.3°
Sáng/Tối
15.7/ 23.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 17.4°
Sáng/Tối
18.4/ 20.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
22.2/ 16.7°
Sáng/Tối
17.2/ 17.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.9/ 15.3°
Sáng/Tối
14.2/ 15.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.1/ 16.5°
Sáng/Tối
15.4/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 18.7°
Sáng/Tối
17.9/ 18.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.5/ 16.1°
Sáng/Tối
17.1/ 16.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:06
Thấp/Cao

8.2°/27.4°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

8.6 °C

Chỉ số UV

5.77