Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:04 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
9/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16/ 10°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
16/ 10°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
9/ 16°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:20
Mây thưa
Huyện Si Ma Cai
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 10°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Thấp/Cao

9°/18°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0