Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:35 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Si Ma Cai
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0