Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:56 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

9.12 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.08