Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:48 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Nhiều mây
Huyện Si Ma Cai
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.19 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.03