Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:53 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Bầu trời quang đãng 20°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:14
Thấp/Cao

18°/32°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0.5