Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:39 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:25
Mưa nhẹ
Huyện Si Ma Cai
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Thấp/Cao

17°/26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.04 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0