Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:31 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
19/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:38
Mưa nhẹ
Huyện Si Ma Cai
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết