Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:10 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
25.6/ 23.7°
Sáng/Tối
22.9/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 22.6°
Sáng/Tối
22.3/ 25.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.6/ 21.9°
Sáng/Tối
22.5/ 22.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 21.1°
Sáng/Tối
21.8/ 22.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22.7°
Sáng/Tối
22.6/ 23.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 22.1°
Sáng/Tối
23.3/ 23.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21.4°
Sáng/Tối
22.1/ 21.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.1/ 20.1°
Sáng/Tối
21.3/ 21.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 21.3°
Sáng/Tối
20.7/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23°
Sáng/Tối
22.9/ 23.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 23.6°
Sáng/Tối
22.7/ 24.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 25.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 22.4°
Sáng/Tối
22.6/ 23.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 22.5°
Sáng/Tối
22.5/ 23.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 21.5°
Sáng/Tối
21.5/ 22.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:51
Mưa vừa
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 23.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Thấp/Cao

21.8°/29.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0