Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:44 | 18/01/2022
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Mường Khương
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 12°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:41
Thấp/Cao

11°/16°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0