Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:46 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:43
Mưa nhẹ
Huyện Mường Khương
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:57
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0