Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:26 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:15
Thấp/Cao

20°/34°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.13 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0.34