Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:46 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Nhiều mây
Huyện Mường Khương
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

6