Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:30 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 23.6°
Sáng/Tối
23.9/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 22.2°
Sáng/Tối
22.1/ 24.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 22.5°
Sáng/Tối
22.5/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 22.6°
Sáng/Tối
22.3/ 23.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.8/ 22.7°
Sáng/Tối
22.4/ 22.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 22.2°
Sáng/Tối
22.2/ 23.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 24.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 24.4°
Áp suất

998 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 24.5°
Sáng/Tối
24/ 25.2°
Áp suất

998 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 22.6°
Sáng/Tối
23.4/ 23.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 22.2°
Sáng/Tối
23/ 23.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 22.7°
Sáng/Tối
22.4/ 23.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 23.1°
Sáng/Tối
22.7/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 22.9°
Sáng/Tối
23.1/ 24.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 23.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:51
Thấp/Cao

22.7°/30.3°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0