Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:46 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
21/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 20°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0