Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:20 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 11°
Sáng/Tối
7/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
9/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:55
Nhiều mây
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:50
Thấp/Cao

7°/22°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

3 °C

Chỉ số UV

0