Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:21 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Mường Khương
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0