Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:55 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/ 11°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 11°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:20
Nhiều mây
Huyện Mường Khương
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 11°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Thấp/Cao

10°/19°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0