Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:24 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 20.8°
Sáng/Tối
21.5/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 22.6°
Sáng/Tối
22.9/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 21.8°
Sáng/Tối
22.6/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 22.4°
Sáng/Tối
22/ 24.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.6/ 25.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 25.6°
Sáng/Tối
23.7/ 28.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 27.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 27.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 25.4°
Sáng/Tối
23.4/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 24°
Sáng/Tối
23.5/ 27.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 22.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:26
Thấp/Cao

20.4°/33.5°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

0.41