Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:07 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30/ 21.3°
Sáng/Tối
21.5/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 22.1°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
86%
0.92 km/giờ

04:00

21.8°C / 21.1°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
89%
1.16 km/giờ

07:00

23.2°C / 23.5°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
81%
0.16 km/giờ

10:00

28.1°C / 30.7°C
Mây thưa Mây thưa
60%
1.6 km/giờ

13:00

29.9°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.96 km/giờ

16:00

28.3°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.63 km/giờ

19:00

23.9°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.31 km/giờ

22:00

22.4°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.99 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 22.3°
Sáng/Tối
22.6/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ

01:00

21.1°C / 22.1°C
Mây thưa Mây thưa
97%
0.46 km/giờ

04:00

21.2°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.37 km/giờ

07:00

23.1°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.67 km/giờ

10:00

27.1°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.74 km/giờ

13:00

29.1°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
2.41 km/giờ

16:00

28.9°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.22 km/giờ

19:00

23.1°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.01 km/giờ

22:00

22.7°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.65 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23.5°
Sáng/Tối
22.1/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ

01:00

22.5°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.91 km/giờ

04:00

22.3°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.73 km/giờ

07:00

23.8°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.11 km/giờ

10:00

24.4°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.51 km/giờ

13:00

27°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.64 km/giờ

16:00

27°C / 29.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.54 km/giờ

19:00

24.6°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.73 km/giờ

22:00

23.9°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.36 km/giờ
Ngày/Đêm
32.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa

01:00

22°C / 23.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
1.06 km/giờ

04:00

22.5°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.08 km/giờ

07:00

24.3°C / 25.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
0.67 km/giờ

10:00

30.7°C / 32.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
58%
1.54 km/giờ

13:00

32.4°C / 34.5°C
Mây cụm Mây cụm
51%
2.08 km/giờ

16:00

32.2°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
52%
2.08 km/giờ

19:00

26.6°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.87 km/giờ

22:00

25°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.27 km/giờ
Ngày/Đêm
25.9/ 22.6°
Sáng/Tối
23.6/ 22.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa cường độ nặng

01:00

23.3°C / 24.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.33 km/giờ

04:00

22.8°C / 23.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.08 km/giờ

07:00

23.9°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.48 km/giờ

10:00

26.2°C / 27.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
0.46 km/giờ

13:00

25.6°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.82 km/giờ

16:00

23.4°C / 24.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.41 km/giờ

19:00

22.1°C / 23.4°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.59 km/giờ

22:00

22.5°C / 23.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.69 km/giờ
Đã cập nhật 20 phút trước
Bầu trời quang đãng 22.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Thấp/Cao

20.5°/29°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

19.1 °C

Chỉ số UV

0