Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:57 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Mây rải rác

10:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.56 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.89 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.52 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.84 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
0.88 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:49
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
1.2 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.27 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
89%
0.55 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
71%
1.63 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.8 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.7 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.61 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
94%
0.56 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mây rải rác

01:00

20°C / 21°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
0.85 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mây thưa Mây thưa
96%
1.02 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
0.48 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Mây rải rác Mây rải rác
69%
1.39 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
1.48 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.47 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.76 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.4 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.39 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.64 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
93%
0.33 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.14 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.6 km/giờ

16:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.54 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.72 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.75 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:47
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.21 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
97%
1.12 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.68 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.55 km/giờ

13:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.86 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.46 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.94 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.01 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:46
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.92 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.69 km/giờ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

1.26