Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:03 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 23.6°
Sáng/Tối
23.2/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 23.4°
Sáng/Tối
24.6/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 22.5°
Sáng/Tối
24/ 23.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.9°
Sáng/Tối
22.1/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.2°
Sáng/Tối
23.6/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23.5/ 25.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 23.6°
Sáng/Tối
24.1/ 24.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 22.7°
Sáng/Tối
23.9/ 23.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20.4°
Sáng/Tối
21.1/ 22.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 22.5°
Sáng/Tối
20.5/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 22.7°
Sáng/Tối
22.1/ 24.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 22.4°
Sáng/Tối
22.4/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23°
Sáng/Tối
22.6/ 23.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23.8°
Sáng/Tối
22.6/ 25.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 23.2°
Sáng/Tối
23.4/ 25.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 23.9°
Sáng/Tối
23.6/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 23.8°
Sáng/Tối
23.6/ 25.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 23.5°
Sáng/Tối
23.1/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 23.3°
Sáng/Tối
23.7/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.9°
Sáng/Tối
23.7/ 25.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23.9°
Sáng/Tối
23.9/ 25.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 23.7°
Sáng/Tối
23.6/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 23.5°
Sáng/Tối
23.2/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 23.9°
Sáng/Tối
23.7/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 23.2°
Sáng/Tối
23.2/ 24.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 23.8°
Sáng/Tối
23.7/ 24.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 22.6°
Sáng/Tối
23.5/ 24.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 23.7°
Sáng/Tối
23.7/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23.2/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Thấp/Cao

20.8°/30.2°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

10.44