Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:31 | 04/12/2023
Thấp/Cao
18.1/ 18.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.4/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.3/ 18.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.8/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.2/ 22.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.5/ 20.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.5/ 20.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 20.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Thấp/Cao

18.6°/23.3°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

17.5 °C

Chỉ số UV

0.57