Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:33 | 12/06/2024
Thấp/Cao
26.4/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.4/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.9/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.2/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.2/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.9/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.9/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Thấp/Cao

25.4°/33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0