Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:45 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
37.2/ 28.1°
Sáng/Tối
25.4/ 31.5°
Áp suất

995 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.5/ 28.7°
Sáng/Tối
25.1/ 32.3°
Áp suất

996 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 33.9°
Áp suất

998 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 28.1°
Áp suất

999 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 25.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.8/ 24.4°
Sáng/Tối
25.1/ 25.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.2°
Sáng/Tối
26.6/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 28.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 29.9°
Áp suất

999 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 26.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.6°
Sáng/Tối
26.8/ 26.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 25.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.7°
Sáng/Tối
25.7/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:38
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:45
Thấp/Cao

25.9°/40°

Độ ẩm

89%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.19 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

0