Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:42 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mây rải rác
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:16
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.12 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0