Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:25 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
23/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa nhẹ
Huyện Bảo Yên
Đã cập nhật 45 phút trước
Ít mây 29°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0