Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:33 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Nhiều mây
Huyện Bảo Yên
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.07