Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:17 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:37
Mưa nhẹ
Huyện Bảo Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:50
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết