Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:22 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
20/ 12.1°
Sáng/Tối
13.2/ 16.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.5/ 17.6°
Sáng/Tối
10.5/ 20.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.3/ 20.1°
Sáng/Tối
16.4/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.7/ 24.2°
Sáng/Tối
18.3/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 22.9°
Sáng/Tối
21.6/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
24.4/ 21.5°
Sáng/Tối
22/ 22.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.1/ 19°
Sáng/Tối
18.5/ 19.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 22.8°
Sáng/Tối
19.5/ 22.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 21.8°
Sáng/Tối
20.8/ 21.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 18.9°
Sáng/Tối
20.2/ 19.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 18.1°
Sáng/Tối
18.9/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21.3°
Sáng/Tối
18.6/ 21.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 24.5°
Sáng/Tối
20.4/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.4/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 18.9°
Sáng/Tối
20/ 18.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 19.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:06
Thấp/Cao

10.5°/28.2°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

6.23