Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:59 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:52
Mưa vừa

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.51 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.45 km/giờ

13:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.88 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.01 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.43 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.22 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:51
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.4 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.39 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.28 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.42 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.89 km/giờ

16:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.34 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.64 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.24 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:50
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.07 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.09 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.47 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.79 km/giờ

13:00

32°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
1.14 km/giờ

16:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
0.8 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.45 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.35 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:49
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.77 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.88 km/giờ

07:00

24°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.68 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.31 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
1.48 km/giờ

16:00

31°C / 36°C
Mây cụm Mây cụm
64%
1.05 km/giờ

19:00

27°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
82%
0.64 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.83 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:48
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.77 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.8 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.74 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.75 km/giờ

13:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.35 km/giờ

16:00

30°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.33 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.68 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.29 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:47
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.63 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.94 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:52
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.19