Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:24 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

0.91 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0