Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:03 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
9/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:49
Thấp/Cao

11°/26°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0.21