Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:14 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

998 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:47
Mưa rất nặng
Huyện Bảo Yên
Đã cập nhật 6 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:56
Thấp/Cao

21°/34°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.27 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0