Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:52 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 23.5°
Sáng/Tối
24.1/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 26.5°
Sáng/Tối
22.7/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 28.3°
Sáng/Tối
24.4/ 36.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.4/ 29.7°
Sáng/Tối
25.3/ 42.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.9/ 28°
Sáng/Tối
26.5/ 37.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.7/ 28.4°
Sáng/Tối
26.3/ 37.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 28.2°
Sáng/Tối
25.3/ 45.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.2°
Sáng/Tối
24.3/ 36.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.8/ 35.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 34.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Thấp/Cao

22.1°/36.5°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

5.15