Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:16 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

6.98 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.97