Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:12 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 27.9°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

996 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.5/ 27.9°
Sáng/Tối
25.6/ 32.2°
Áp suất

995 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32.7°
Áp suất

996 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.3/ 29.1°
Sáng/Tối
26.3/ 30.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.5°
Sáng/Tối
26.9/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24/ 24.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 24.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:43
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:46
Thấp/Cao

26°/38.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

0