Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:18 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
36.2/ 27.6°
Sáng/Tối
25.8/ 32.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.7/ 23.7°
Sáng/Tối
23.7/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 26.7°
Sáng/Tối
21.5/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 25.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Thấp/Cao

22.9°/39.1°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0