Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:53 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:29
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa nhẹ
Huyện Bảo Yên
Đã cập nhật 19 phút trước
Ít mây 24°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.1