Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:13 | 20/05/2024
Thấp/Cao
23.9/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
22.8/ 22.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
25.6/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
31.2/ 31.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.6/ 35.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
34.5/ 34.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.1/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.1/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 23.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Thấp/Cao

23°/35.7°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

19.6 °C

Chỉ số UV

0