Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:39 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:21
Mưa nhẹ
Huyện Bảo Thắng
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0