Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:52 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
23/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Nhiều mây
Huyện Bảo Thắng
Đã cập nhật 11 phút trước
Ít mây 26°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Thấp/Cao

19°/30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0