Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:28 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40/ 30°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây cụm 35°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 42°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Thấp/Cao

26°/38°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

11.03