Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:39 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 21°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 19°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mây thưa
Huyện Bảo Thắng
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:34
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.28 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.66