Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:36 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:16
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0