Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:43 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
23.5/ 18.9°
Sáng/Tối
17.9/ 19.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.6/ 19.1°
Sáng/Tối
17.4/ 20.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 19.1°
Sáng/Tối
19.4/ 19.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.8/ 20.8°
Sáng/Tối
19.5/ 20.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 22.8°
Sáng/Tối
20.1/ 22.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17.9°
Sáng/Tối
21.6/ 18.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.4/ 14.2°
Sáng/Tối
15.1/ 15.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.4/ 17.8°
Sáng/Tối
15.9/ 19.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 21.3°
Sáng/Tối
17.2/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.8/ 25.1°
Sáng/Tối
20.7/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:08
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:04
Thấp/Cao

17.4°/25.6°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.18 km/giờ

Điểm ngưng

16.7 °C

Chỉ số UV

5.86