Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:54 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:58
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:53
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0