Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:49 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1025 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:38
Mây cụm
Huyện Bảo Thắng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:46
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.78

Tin tức thời tiết