Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:50 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1026 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Nhiều mây
Huyện Bảo Thắng
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây rải rác 16°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0