Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:02 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:53
Mưa nhẹ
Huyện Bảo Thắng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:43
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

9.23 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.64