Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:49 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 27.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.5°
Sáng/Tối
25.3/ 24.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.1/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Thấp/Cao

26.6°/36.5°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

1.38