Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:51 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa vừa
Huyện Bảo Thắng
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:50
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

2.61