Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:16 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:39
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:52
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0