Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:04 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:43
Mưa nhẹ
Huyện Bảo Thắng
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây thưa 33°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:56
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

9.78