Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:53 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mây thưa
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:18
Thấp/Cao

20°/34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0