Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:53 | 20/04/2024
Thấp/Cao
25.3/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24.5/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.9/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.5/ 31.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.3/ 33.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.8/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.4/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Thấp/Cao

23.8°/34°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.98 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

7.92