Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:46 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
25.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 28.3°
Áp suất

998 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa

04:00

24.3°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.77 km/giờ

07:00

24.2°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.66 km/giờ

10:00

25.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.25 km/giờ

13:00

27.5°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.54 km/giờ

16:00

28.3°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.92 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.04 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.61 km/giờ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.1°
Sáng/Tối
24.8/ 33.2°
Áp suất

996 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.94 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.25 km/giờ

07:00

27°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.62 km/giờ

10:00

30.6°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.89 km/giờ

13:00

34°C / 40.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
2.9 km/giờ

16:00

33.4°C / 39.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.9 km/giờ

19:00

28.8°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.25 km/giờ

22:00

27.8°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.78 km/giờ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.3°
Sáng/Tối
25.7/ 32.9°
Áp suất

996 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ

01:00

26.2°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.65 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.17 km/giờ

07:00

27.8°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.92 km/giờ

10:00

33.9°C / 41°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.51 km/giờ

13:00

34.7°C / 41.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.37 km/giờ

16:00

33.6°C / 40.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.89 km/giờ

19:00

28°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.04 km/giờ

22:00

27.7°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 35.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ

01:00

27.6°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.26 km/giờ

04:00

27.7°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.9 km/giờ

07:00

28.8°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.37 km/giờ

10:00

32.6°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.3 km/giờ

13:00

35.7°C / 42.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
1.71 km/giờ

16:00

35.1°C / 42.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.91 km/giờ

19:00

30°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.4 km/giờ

22:00

28.2°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.28 km/giờ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 24.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Thấp/Cao

24.8°/34.1°

Độ ẩm

98%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

9.88 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0