Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:58 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 24.9°
Sáng/Tối
25/ 26.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 21.4°
Sáng/Tối
23.5/ 23.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.8°
Sáng/Tối
22.7/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26.3/ 28.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 24.5°
Sáng/Tối
25.6/ 26.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 28.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 25.3°
Sáng/Tối
26.5/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.9/ 25.6°
Sáng/Tối
26.3/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 25.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.2°
Sáng/Tối
25.5/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.3°
Sáng/Tối
25.1/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.5°
Sáng/Tối
25.9/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.6°
Sáng/Tối
25.6/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.3°
Sáng/Tối
25/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25°
Sáng/Tối
25.7/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:25
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
26.6/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23.5°
Sáng/Tối
25.5/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:26
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Thấp/Cao

22.1°/34.5°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.56 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

3