Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:01 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Thành Phố Lạng Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.08 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.94