Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:07 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
22/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0