Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:20 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
24.7/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.9°
Sáng/Tối
24.8/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.7°
Sáng/Tối
25.2/ 31.7°
Áp suất

997 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 28.9°
Áp suất

998 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 27.3°
Áp suất

999 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 30.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.8°
Sáng/Tối
24.1/ 31.9°
Áp suất

995 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa vừa 31.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 38.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Thấp/Cao

24.1°/32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

6.32 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

7.13