Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:05 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
21/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:22
Ít mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Ít mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:17
Nhiều mây
Thành Phố Lạng Sơn
Đã cập nhật 52 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:26
Thấp/Cao

16°/26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0