Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:24 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
16.4/ 15.5°
Sáng/Tối
15.1/ 15.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.6/ 20°
Sáng/Tối
15.9/ 21.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.5/ 16.1°
Sáng/Tối
17.8/ 17.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15.6/ 24.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.4/ 19.9°
Sáng/Tối
16.8/ 23.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20.5°
Sáng/Tối
20.6/ 21.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 21.4°
Sáng/Tối
21.5/ 22.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.8/ 21.6°
Sáng/Tối
21.7/ 22.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 20.1°
Sáng/Tối
21.9/ 24.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.3/ 20.8°
Sáng/Tối
21.9/ 26.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 20.5°
Sáng/Tối
19.7/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 13°
Sáng/Tối
19.9/ 24.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.5/ 9.4°
Sáng/Tối
10.3/ 9.9°
Áp suất

1026 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9.4/ 8.7°
Sáng/Tối
9.4/ 11.1°
Áp suất

1027 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
8.4/ 8.9°
Sáng/Tối
7.5/ 8.1°
Áp suất

1031 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:13
Nhiều mây
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 16.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:09
Thấp/Cao

15.3°/23.4°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.62