Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:18 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
13/ 10°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1015 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
10/
Áp suất

1016 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1016 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1020 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1021 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1023 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
8/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
13/ 10°
Sáng/Tối
14/ 11°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:46
Mưa nhẹ
Thành Phố Lạng Sơn
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:37
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0