Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:17 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:33
Mưa nhẹ
Thành Phố Lạng Sơn
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.47 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0