Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:14 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
22/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 21°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây cụm 16°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0