Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:45 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
26.1/ 24°
Sáng/Tối
22.8/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 22.7°
Sáng/Tối
24.3/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.1°
Sáng/Tối
22.8/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25°
Sáng/Tối
23.2/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.5°
Sáng/Tối
24.5/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.8°
Sáng/Tối
23.4/ 36.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.5/ 28.2°
Sáng/Tối
24.6/ 36.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 27.1°
Sáng/Tối
25.8/ 35.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 35.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa vừa 22.1°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 23.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Thấp/Cao

21°/36.8°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

20.2 °C

Chỉ số UV

0.03