Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:34 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1025 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:11
Mưa nhẹ
Thành Phố Lạng Sơn
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 10°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:09
Thấp/Cao

10°/14°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.88 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0