Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:03 | 16/06/2024
Thấp/Cao
24.8/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.5/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.8/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.2/ 32.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.6/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.4/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Thấp/Cao

23.1°/32.8°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

1.99