Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:23 | 18/01/2022
Thấp/Cao
10/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Bình Gia
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:33
Thấp/Cao

9°/21°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0