Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:17 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
29/ 22.8°
Sáng/Tối
24.3/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22.6°
Sáng/Tối
24.4/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23.9°
Sáng/Tối
24.3/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 27.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 25.9°
Sáng/Tối
26.9/ 27.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.7°
Sáng/Tối
25.9/ 26.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 23.8°
Sáng/Tối
24.4/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 21.2°
Sáng/Tối
24/ 23.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 21.9°
Sáng/Tối
21.6/ 22.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22.4°
Sáng/Tối
21.3/ 24.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 20°
Sáng/Tối
21.4/ 20.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 21.9°
Sáng/Tối
19.2/ 21.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 22.8°
Sáng/Tối
21/ 23.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 21.4°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 20.9°
Sáng/Tối
22.4/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.4/ 19.9°
Sáng/Tối
23.4/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.5/ 23.9°
Sáng/Tối
22.1/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 20.3°
Sáng/Tối
23.1/ 22.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 21.4°
Sáng/Tối
20.1/ 21.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 21.7°
Sáng/Tối
21.4/ 22.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 22.2°
Sáng/Tối
22.6/ 23.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.3/ 24.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 24.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 23.1°
Sáng/Tối
24.9/ 25.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 23.3°
Sáng/Tối
24.9/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 23.4°
Sáng/Tối
24.8/ 24.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 25.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 28.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Thấp/Cao

22.7°/31.7°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

2.21