Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:20 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
29/ 23.1°
Sáng/Tối
23.6/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa vừa

19:00

27.1°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.24 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
0.79 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 23.1°
Sáng/Tối
22.7/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa vừa

01:00

23°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.86 km/giờ

04:00

22.9°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.03 km/giờ

07:00

24.2°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.49 km/giờ

10:00

29.5°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.26 km/giờ

13:00

29.8°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.51 km/giờ

16:00

28.1°C / 32.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
1.86 km/giờ

19:00

24.1°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.69 km/giờ

22:00

23.4°C / 24.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.65 km/giờ
Ngày/Đêm
27.5/ 23.9°
Sáng/Tối
23.8/ 25.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa

01:00

23.1°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.71 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.76 km/giờ

07:00

23.9°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.75 km/giờ

10:00

24.1°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.81 km/giờ

13:00

28°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.2 km/giờ

16:00

27.2°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.06 km/giờ

19:00

24.9°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.47 km/giờ

22:00

23.6°C / 24.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.43 km/giờ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.9°
Sáng/Tối
23.6/ 24.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa vừa

01:00

23.6°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.22 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.14 km/giờ

07:00

23.9°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.21 km/giờ

10:00

25.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.65 km/giờ

13:00

26.5°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.76 km/giờ

16:00

25.4°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.04 km/giờ

19:00

24.8°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.48 km/giờ

22:00

23.6°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.01 km/giờ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.7°
Sáng/Tối
23.5/ 24.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa vừa

01:00

23.2°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.74 km/giờ

04:00

22.7°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ

07:00

23.2°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.8 km/giờ

10:00

24.4°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.7 km/giờ

13:00

28.6°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.01 km/giờ

16:00

26.2°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.44 km/giờ

19:00

25°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.06 km/giờ

22:00

23.5°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.77 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.7°
Sáng/Tối
24.6/ 24.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa vừa

01:00

23.8°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.88 km/giờ

04:00

23.7°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.53 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.59 km/giờ

10:00

26.1°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.97 km/giờ

13:00

27.3°C / 27.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.99 km/giờ

16:00

25.8°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.49 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Thấp/Cao

22.8°/30.4°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

8.3 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

2.98