Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:36 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa nhẹ
Huyện Bình Gia
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0