Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:26 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Thấp/Cao

19°/35°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.86 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0