Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:09 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Huyện Bình Gia
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.05 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.18