Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:33 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
13/
Áp suất

1014 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1015 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1016 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1016 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1020 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
5/
Áp suất

1021 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1023 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
7/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
12/ 10°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:48
Mưa nhẹ
Huyện Bình Gia
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0