Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:05 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
16/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mây thưa
Đã cập nhật 9 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:50
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0