Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:01 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 23.5°
Sáng/Tối
21.3/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.8°
Sáng/Tối
21.4/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 23.9°
Sáng/Tối
22.5/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 23.5°
Sáng/Tối
23.7/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 23.7°
Sáng/Tối
24.3/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 24.6°
Sáng/Tối
23.4/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 28.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.1/ 19°
Sáng/Tối
23.6/ 20.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.8/ 21.9°
Sáng/Tối
19.2/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 23.6°
Sáng/Tối
20.8/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 23.9°
Sáng/Tối
23.1/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 24.9°
Sáng/Tối
23.9/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.3°
Sáng/Tối
23.4/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 22.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Thấp/Cao

21.6°/30.9°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

21.3 °C

Chỉ số UV

0.16